Make your own free website on Tripod.com

Apa itu belanjawan tunai?

Belanjawan tunai merupakan satu jadual yang menunjukkan anggaran tunai masuk dan tunai keluar bagi sesuatu tempoh.

 

Kepentingan belanjawan tunai:

 

a)                  memberi maklumat tentang penerimaan tunai, pembayaran tunai dan bakinya bagi satu tempoh tertentu

b)                  menunjukkan keupayaan tunai sesebuah perniagaan sama ada mampu membayar hutangnya atau tidak

c)                  membantu perniagaan merancang pendapatan dan perbelanjaannya

d)                  membantu perniagaan mengawal penggunaan wang dan membelanja wang mengikut keutamaan

e)                  membolehkan perniagaan membandingkan pendapatan dan perbelanjaan sebenar dengan anggaran yang telah dibuat

f)                    sebagai panduan kepada pihak bank untuk meluluskan permohonan pinjaman sesebuah perniagaan

 

Cara menyediakan belanjawan tunai yang mudah

 

Belanjawan tunai disediakan dengan format berlajur seperti di bawah:

 

Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2006

Butir

Jan

Feb

Mac

 

RM

RM

RM

Baki awal

 

 

 

Penerimaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah(b)

 

 

 

 

 

 

 

Baki akhir

 

 

 

 

 

Panduan Penyediaan

 

a)                  Mulakan dengan baki awal wang tunai(jika ada)

b)                  Catatkan semua anggaran tunai pada setiap bulan.Campurkan baki awal tunai dengan semua anggaran tunai pada sesuatu bulan untuk mendapatkan jumlah(a)

c)                  Catatkan semua anggaran pembayaran tunai pada setiap bulan.Jumlahkan anggaran pembayaran untuk mendapatkan (b)

d)                  Tolakkan (a) dengan (b) untuk mendapatkan baki akhir tunai pada sesuatu bulan.

 

Tips Penting

 

a)                  Baki akhir bulan Januari akan menjadi baki awal bulan Februari dan seterusnya.

b)                  Butir-butir seperti susut nilai aset bukan semasa, hutang lapuk, peruntukan hutang ragu, belian kredit dan jualan kredit tidak direkodkan ke dalam belanjawan tunai.