Make your own free website on Tripod.com

Contoh 1

 

Kedai Buku Wawasan mula beroperasi pada 1 Januari 2006 dengan modal tunai di bank RM 25 000.Maklumat perancangan perniagaannya bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2006 adalah seperti berikut:

 

i)                    Anggaran jualan tunai:

 

 

RM

Januari

10 500

Februari

14 000

Mac

18 000

 

ii)                   Anggaran belian tunai:

 

 

RM

Januari

6 000

Februari

8 000

Mac

7 500

 

iii)                 Pada bulan Februari perniagaan akan membeli lengkapan kedai bernilai       RM 2 500.

iv)                 Perniagaan menerima komisen jualan buku sebanyak RM 1 200 pada bulan Mac.

v)                  Sewa kedai untuk 6 bulan pertama berjumlah RM 2 400 akan dibayar pada awal bulan Januari.

vi)                 Belanja bulanan yang tidak berubah:

 

 

RM

Kadar bayaran

150

Gaji

450

Belanja am

100

 

vii)               Pada awal bulan Februari perniagaan memperoleh pinjaman bank sebanyak RM 8 000.Pinjaman dibayar balik mulai bulan Mac dengan ansuran RM 400 sebulan.

 

Sediakan Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2006.

 

Jawapan

 

Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2006

Butir

Jan

Feb

Mac

 

RM

RM

RM

Baki awal

 

1 400

12 200

Penerimaan

 

 

 

Jualan

10 500

14 000

18 000

Komisen

 

 

1 200

Pinjaman

 

8 000

 

 

 

 

 

Jumlah

10 500

23 400

31 400

 

 

 

 

Pembayaran

 

 

 

Belian

6 000

8 000

7 500

Lengkapan kedai

 

2 500

 

Sewa

2 400

 

 

Kadar bayaran

150

150

150

Gaji

450

450

450

Belanja am

100

100

100

Bayaran pinjaman

 

 

400

 

 

 

 

Jumlah

9 100

11 200

8 600

Baki  akhir

1 400

12 200

22 800

 

Soalan 2

 

Koperasi SMK Taman Jati telah menyediakan anggaran kewangan bagi tiga bulan berakhir 31 Ogos 2006.Anggaran tersebut adalah seperti berikut:

 

i)                    Baki tunai pada 1 Jun 2006 adalah RM 3 600.

ii)                   Jualan tunai bagi bulan Jun berjumlah RM 10 000 dan dijangka akan bertambah pada tiap-tiap bulan sebanyak 10% daripada jualan bulan sebelumnya.

iii)                 Belian kredit bulan Julai berjumlah RM 6 500 dan akan dibayar pada bulan Ogos.

iv)                 Koperasi menerima bantuan kewangan daripada Jabatan Pembangunan Koperasi sebanyak RM 5 000 pada bulan Julai.

v)                  Pada bulan Jun koperasi menerima 150 orang ahli baru.Bayaran masuk dikenakan RM 5 seorang.

vi)                 Belanja bulanan yang tidak berubah:

 

 

RM

Sewa

250

Kadar bayaran

120

Pelbagai belanja

180

 

vii)               Pada akhir bulan Ogos koperasi dijangka akan membeli sebuah mesin fotostat berharga RM 4 000.

Sediakan Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Ogos 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawapan

 

Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Ogos 2006

Butir

Jun

Jul

Ogos

 

RM

RM

RM

Baki awal

3 600

13 800

29 250

Penerimaan

 

 

 

Jualan

10 000

11 000

12 100

Bantuan kewangan

 

5 000

 

Bayaran masuk

750

 

 

 

 

 

 

Jumlah

14 350

29 800

41 350

 

 

 

 

Pembayaran

 

 

 

Pemiutang

 

 

6 500

Sewa

250

250

250

Kadar bayaran

120

120

120

Pelbagai belanja

180

180

180

Mesin fotostat

 

 

4 000

 

 

 

 

Jumlah

550

550

11 050

 

 

 

 

Baki akhir

13 800

29 250

30 300