Make your own free website on Tripod.com

 

Glossari

Keupayaan Tunai

     Kemampuan perniagaan menjelaskan  semua hutangnya.

 

Lebihan Tunai

     Aliran tunai masuk melebihi aliran tunai keluar.

 

Kurangan Tunai

     Aliran tunai keluar melebihi aliran tunai masuk.

 

Belanjawan Tunai

     Penyata yang menunjukkan anggaran tunai masuk dan tunai keluar bagi sesuatu tempoh.